Sklep Diamento włączony jest aktualnie w trybie katalogu. Za utrudnienia przepraszamy

Regulamin sklepu internetowego www.BizuteriaDiamento.pl

Sklep Internetowy "Diamento" działający pod adresem www.BizuteriaDiamento.pl, prowadzony jest przez Firmę Jubilerską „Diamento” z siedzibą w Pile, ul. Rynkowa 42/38, NIP: 764 022 61 88. Regon: 570126142.

1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

4. Po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie, biżuteria wysyłana jest tego samego dnia roboczego do godziny 16:00

5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy przez Pocztę Polską.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep Internetowy "Diamento" zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.

9. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przy odbiorze: należność pobiera kurier bądź listonosz
- przelewem bankowym na konto sklepu.

10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszt dostawy:
9,00 zł – w przypadku płatności przelewem
18,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”

11. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem Internetowym "Diamento" a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

12. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym „Diamento”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz opcjonalnie informowaniu o promocjach i w żadnym przypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

14. "Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204, z późn. zm.2)), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność." Klient ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zwrotowi nie podlega biżuteria z widocznymi śladami zniszczenia powstałych w wyniku złego użytkowania przez Klienta. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru + koszty wysyłki poniesione przez Klienta przy zakupie. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep Internetowy "Diamento" deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

16. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 Grudnia 2014 roku.

 


 

Przydatne pliki:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

 zwrot towaru zwrot-towaru.pdf

zwrot towaru zwrot-towaru.odt

zwrot towaru strona www