Sklep Diamento włączony jest aktualnie w trybie katalogu. Za utrudnienia przepraszamy

Drogi Kliencie! Pamiętaj o swoim prawie zwrotu towaru zakupionego na odległość w ciągu 10 dni od odebrania przesyłki które respektujemy w naszym internetowym sklepie Diamento.

Wymiana towaru

Ponad wszystko cenimy sobie zadowolenie klienta, jest to dla nas priorytet. Jeżeli biżuteria srebrna zakupiona w naszym sklepie nie spełnia Państwa oczekiwań proponujemy jej wymianę na inną, w tym celu prosimy o kontakt.


Zwroty

"Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204, z późn. zm.2)), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność." Klient ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Zwrotowi nie podlega biżuteria z widocznymi śladami zniszczenia powstałych w wyniku złego użytkowania przez Klienta. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru + koszty wysyłki poniesione przez Klienta przy zakupie. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.


Poniżej podajemy przykładowe pismo które należy uzupełnić i odesłać w dogonej dla Klienta formie.


 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 

Firma Jubilerska Diamento

64-920 Piła

ul. Rynkowa 42/38

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentow oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia. . . . . . . . . . . . . . . . w sklepie internetowym Diamento - www.BizuteriaDiamento.pl

Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) przekazem pocztowym na adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zwracam w stanie niezmienionym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otrzymany dnia . . . . . . . . . . . . . .

 

Podpis konsumenta


 

Przydatne pliki:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

zwrot towaru zwrot-towaru.pdf

zwrot towaru zwrot-towaru.odt

zwrot towaru strona www